Tarieven Toggle

Tarieven Bureau SAAM 2021

Vanaf januari 2015 worden de tarieven jaarlijks opnieuw vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Maandtarief

Mentorschap

Mentorschap € 119.69

 

Bewindvoering zonder schulden

Voor een alleenstaande € 119.69
Voor samenwonenden € 143.58

 

Bewindvoering met problematische schulden

Voor een alleenstaande € 154.88
Voor samenwonenden waarvan 1 met schulden € 164.66
Voor samenwonenden waarvan 2 met schulden € 185.73

 

Curatele

Voor een alleenstaande € 215.48
Voor een alleenstaande met schulden € 246.94

 

Gecombineerd bewindvoering en mentorschap

Gecombineerd bewindvoering/mentorschap € 215.48
Gecombineerd bewindvoering/mentorschap met pr. Schulden of jeugdhulp 18-23 jr € 246.94

 

Eenmalig tarief

Intake kosten

Bewindvoering of mentorschap voor een alleenstaande € 676.39
Bewindvoering voor samenwonenden € 810.70
Curatele € 1216.05

 

Uitstap kosten bewindvoering / curatele

Voor een alleenstaande: € 254.10
Voor samenwonenden € 304.92

 

Afwijkende tarieven

Uurloon € 84.46
PGB beheer € 632.83
Verhuizing/ontruiming/verkoop € 422.29