Tarieven Toggle

Tarieven Bureau SAAM 2024

Vanaf januari 2015 worden de tarieven jaarlijks opnieuw vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
De onderstaande tarieven blijven ongewijzigd in 2024.

Maandtarief

Mentorschap

Mentorschap € 133,10

 

Bewindvoering zonder schulden

Voor een alleenstaande € 133,10
Voor samenwonenden € 159,52

 

Bewindvoering met problematische schulden

Voor een alleenstaande € 172,12
Voor samenwonenden waarvan 1 met schulden € 183,11
Voor samenwonenden waarvan 2 met schulden € 206,51

 

Curatele

Voor een alleenstaande € 239,48
Voor een alleenstaande met schulden € 274,47

 

 

Gecombineerd bewindvoering en mentorschap

Gecombineerd bewindvoering/mentorschap € 239,48
Gecombineerd bewindvoering/mentorschap met pr. Schulden of jeugdhulp 18-23 jr € 274,47
Gecombineerd bewindvoering/mentorschap met pr. Schulden en jeugdhulp 18-23 jr € 309,86

 

Eenmalig tarief

Intake kosten

Bewindvoering of mentorschap voor een alleenstaande € 751,41
Bewindvoering voor samenwonenden € 901,45
Curatele € 1351,57

 

Uitstap kosten bewindvoering / curatele

Voor een alleenstaande: € 281,93
Voor samenwonenden € 338,80

 

Afwijkende tarieven

PGB beheer € 704,22
Verhuizing/ontruiming/verkoop € 469,48
Horus: Nederlandse branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers