Missie Toggle

Hier staan wij voor!

 

Ieder mens is uniek en elke situatie is uniek. Wij vinden het bij bureau SAAM belangrijk dat er heldere afspraken zijn tussen u en ons. Zo kunt u uniek blijven!
–  Bureau SAAM staat voor persoonlijke betrokkenheid en persoonlijk contact.

–  Bureau SAAM neemt beslissingen zoveel mogelijk in overeenstemming met de wensen, normen en waarden van de cliënt.

–  Bureau SAAM neemt beslissingen die bijdragen aan het welzijn van de cliënt.

–  Bureau SAAM bekijkt kritisch of de geleverde zorg voldoet.

–  Bureau SAAM betrekt de cliënt zoveel mogelijk bij de invulling van haar taak als mentor en stimuleert de cliënt om zijn nog aanwezige vaardigheden te benutten of als het kan te ontwikkelen.

–  Bureau SAAM verleent toestemming om, als de cliënt dit kan, zelf beslissingen te nemen en (rechts) handelingen te verrichten op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

–  Bureau SAAM ziet toe op de kwaliteit van de behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt. Om dit goed te waarborgen zullen we deelnemen aan besprekingen over en met de cliënt, dossiers inzien,     overleggen met alle (behandelende) betrokkenen van de cliënt.

 

Horus: Nederlandse branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers