Mentorschap Toggle

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet langer zelf in staat zijn om hun persoonlijke belangen te behartigen.
Vanuit onze rol als mentor beschermen wij van bureau Saam uw belangen en nemen we beslissingen die gaan over uw verzorging, verpleging, behandeling en/of uw begeleiding. Ons uitgangspunt is dat u zelf zo veel mogelijk de beslissingen neemt. Of dat u op de hoogte bent van de beslissingen die wij nemen vanuit onze rol als mentor. We onderhouden voor u de  contacten met uw zorginstelling en we gaan samen met u naar gesprekken die gaan over uw zorg.
U blijft handelingsbekwaam en u kunt in principe zelf uw eigen financiële zaken (laten) behartigen.
U kunt zelf mentorschap aanvragen. Uw partner of uw familieleden tot in de 4e graad kunnen ook mentorschap voor u aanvragen. Daarnaast kan een directeur van een instelling mentorschap aanvragen voor een cliënt.  Medewerkers van Bureau SAAM bieden u ondersteuning bij de aanvraag van het mentorschap en zijn u graag van dienst als mentor.
 Wilt u meer weten over mentorschap of heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op.
Horus: Nederlandse branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers