Curatele Toggle

Curatele

Curatele is een beschermingsmaatregel voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet zelf kunnen behartigen. De curator moet toestemming geven voor alle uitgaven, contracten en voor belangrijke persoonlijke beslissingen.
Bij curatele worden zowel financiële als persoonlijke belangen vanuit Bureau Saam behartigd. U heeft zelf geen zeggenschap.  We vertegenwoordigen u vanuit onze rol als curator. We beschermen u en uw financiën.  
U kunt zelf curatele aanvragen. Ook uw  partner of uw familieleden tot in de 4e graad kunnen curatele voor u aanvragen. Daarnaast kan de directeur van een zorginstelling of een hulpverlener een aanvraag voor een cliënt indienen. Voor curatele is een indicatie nodig, waaruit blijkt dat u niet zelf in staat bent om uw financiën te beheren. Dit kan een verklaring zijn van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker. Wij bieden u ondersteuning bij de aanvraag van curatele en zijn u graag van dienst als curator.
 Wilt u meer weten over curatorschap of heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Horus: Nederlandse branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers