Bewindvoering Toggle

Bewindvoering

Als bewindvoerder regelen we vanuit Bureau Saam alle financiële zaken voor u. We beheren uw  inkomsten en zorgen ervoor dat uw vaste lasten worden betaald, zodat er geen (of niet meer) schulden ontstaan. Wij verzorgen de financiële situatie en alles wat daarbij komt kijken, zoals:
  • afhandeling van de post van instanties;
  • zorgen voor betaling van vaste lasten;
  • contacten met diverse instellingen zoals gemeente en belastingdienst;
  • aanvragen van kwijtscheldingen voor de gemeentelijke belastingen;
  • aanvraag huur- en zorgtoeslag;
  • aanvragen van uitkeringen;
  • afsluiten van verzekeringen;
  • verzorgen van belastingaangifte en;
  • aanvragen van bijzondere bijstand.
Hoe lang beschermingsbewind duurt hangt van uw situatie af.  
 U kunt zelf beschermingsbewind aanvragen. Ook uw partner of uw familieleden tot in de 4e graad kunnen beschermingsbewind voor uw aanvragen. Daarnaast kan  de directeur van een zorginstelling of een hulpverlener een aanvraag indienen voor een cliënt.
 Voor beschermingsbewind is een indicatie nodig waaruit blijkt dat u niet zelf uw financiën kunt beheren. Dit kan een verklaring zijn van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker. Wij bieden u ondersteuning bij de aanvraag van beschermingsbewind en zijn u graag van dienst als bewindvoerder.

Wilt u meer weten over bewindvoering of heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Horus: Nederlandse branchevereniging Wettelijk vertegenwoordigers